match
select
jlpt level(s)
-
choose languages


For a random entry use +random.
Romaji Expand All Collapse All

eng

  • taro (Colocasia esculenta) dasheen eddo
  • noun (common) (futsuumeishi) word usually written using kana alone
  • seq# 1550780  » freq# 42130 1
  • taro (Colocasia esculenta) dasheen eddo